Rusta fick upp ny Storm och Umbraco Headless Commerce e-handel på 14 dagar

In E-handel, Headless / Decoupled CMS, Nyheter, Storm Commerce, Umbraco by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Ibland är det bra med startup-ambitioner och fristående, dynamiska och snabbväxande varumärken som inte påverkas av legacy eller internpolitik på samma sätt. Rusta använde sina erfarenheter och tekniska headless-plattformar från de egna, fristående e-handelsbolagen Ciqola Carpets och Happy Angler när de på bara veckor ska ha byggt upp sin e-handelskompetens och grund för nya Rusta.se.

På grund av Corona-pandemin var det av yttersta vikt att realisera en lösning snabbt och trots att projektet presenteras nu i juni ska sajten ha kommit upp på bara 14 dagar. Det rör sig initialt om en helt ny lösning för hembeställningssortimentet. Hembeställningen gjordes tidigare genom bokning i butik och var uppskattad av kunderna. Nu har den nya webbutiken varit live ett antal veckor och kunderna ska ha mottagit förändringen mot det digitala väl.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Advokatbyrån köper in Umbraco av Sublime

Rusta tog hjälp av Sigma för att skapa den nya e-handeln som främst bygger på Storm Commerce headless-ramverk.

”– Med Storm och Umbraco får du en bra grund, men en e-handel är ju aldrig färdig. Du behöver ständigt optimera och utveckla och det är där kombinationen Umbraco och Storm har sin stora styrka. Det går smidigt och snabbt att skapa en modern användarupplevelse och e-handelslösningen blir både effektiv och skalbar för framtiden.”

Säger Sofie Hedman på Sigma.