Så använder ni generativ AI genom hela livscykeln för content med Magnolia DXP

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Infomercial, Magnolia, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Hela denna artikel är ett budskap från vår sponsor Magnolia.

Ända sedan genAI-teknikens ”light bulb moment” förra vintern har ett av de mer uppenbara sätten att använda generativ AI varit för att automatisera, förfina samt förbättra sättet som större mängder content kan skapas. Men i vad som idag närmast är en explosion av olika typer av genAI-stöd är det fortfarande få som kommit utanför chatGPT prompten och kunnat visa upp mer avancerade och sofistikerade arbetssätt och processer.

Schweiziska Magnolia som grundades 1997 har arbetat med AI i flera år och ser idag flera olika scenarion hur vi smart väntas jobba med content framöver. Magnolias nya AI Accelerator använder vedertaget AI-stöd såsom OpenAI ChatGPT, DALL-E, Amazon Comprehend, Amazon Rekognition och DeepL för att addera ny kraft och funktionalitet till den egna produkten.

Inom allt som händer med AI idag vill Magnolia via nya verktyg förenkla processen för hur digitala team kommer åt och får ett integrerat stöd. Verktyg som ger teamet förmågan att snabbt producera korrekt content och mer sömlöst inkludera det i alla workflows.

En Digital Experience Platform (DXP) bygger i grunden på hur content skapas och orkestreras. Allt eftersom AI breder ut sig är Magnolia i en position där företaget löpande lär sig om hur implementeras för att lösa verkliga problem – på en global nivå.

Det inkluderar:

  • Att generera text (automatiskt skapande av olika typer av komponenter, storys och hela sidor med anpassad SEO och OG metadata)
  • Bildgenerering (baserat på promptad input)
  • Text klassificering (med analys och automatisk tagging av text för sökbarhet)
  • Bildigenkänning och tagging
  • Automatiska översättningsstöd

I webinaret ”Making generative AI real for content teams” delar Magnolia med sig av sin samlade kunskap om hur AI stödjer, tillgängliggörs och appliceras genom hela livscykeln. För planeringsfasen och skapandet till optimering av content, klassificering av densamma samt hela vägen till implementation av multispråkstöd och lokalt personaliserade, större rollouts.

Ta del av inspelningen från webinariet tidigare i veckan här

Titta på webinaret i efterhand

 

Hela denna artikel är ett budskap från vår sponsor Magnolia.