Så fungerar Amazon Rufus AI, ny conversational shopping experience produkt

In AI, ChatGPT, Machine Learning, E-handel, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Amazon har släppt en större egen genAI lösning inom e-handel och kundvård. Det är Rufus, som är en generativ AI-förstärkt conversational shopping experience produkt.

0 mdr
har Amazon investerat i Anthropic AI
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Rufus ska kunna svara på kundernas alla möjliga frågor om behov, produktegenskaper och kunna göra jämförelser, ge rekommendationer och underlätta att hitta nya produkter. Det är en prompt som använder det vanliga sökfältet i Amazons app. Därefter öppnas en konversation igång. De främsta egenskaperna ska idag vara:

  • Utbilda i vad du ska leta efter när du handlar produktkategorier:
  • Så handla du efter tillfälle eller syfte
  • Erbjuder hjälp med att jämföra inom produktkategorier
  • Hitta de bästa rekommendationerna
  • Ställa frågor om en specifik produkt på en produktsida

Rufus rullas först ut till amerikanska mobilanvändare av Amazons app.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Tombolahjul, egna valutor, beslutsstress och röststyrd MR-design - E-handelsinnovation 2023 via Kina