Så många svenska företag använder AI, RPA och Digital Twins

In Adobe AEM, Adobe Marketo, AI, ChatGPT, Machine Learning, CDP, DMP, CXM, DAM, Marketing Automation, Nyheter, PIM by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Avanade Sverige har presenterat en ny studie de genomfört om mognaden inför AI respektive tillsammans med AI idag. 83 procent av alla svarande organisationer ser AI som en konkurrensmässig fördel för framtiden. Men långt ifrån alla företag har implementerat någon typ av AI i sin organisation i oktober 2020.

Enbart runt 60 procent av de svarande meddelar att de redan har experimenterat med automation eller avancerad analys idag. Enbart runt 34 procent som använder virtuella agenter och RPA-stöd som efterlikna mänskligt beteende idag. Runt 35 procent använder ”computer vision” för att förstå innehåll i bild och video med AI på ett bättre sätt. En trend som i sin tur kan leda till andra hyper som ”digital twins”.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Jula, Sitevision och Consid presenterar AI i intranät

Just AI för bildförståelse, som t ex svenska Sandvik vill uppnå för sina maskiner med sina omfattande Adobe Experience Manager, Adobe DAM och Marketo marketing automation installationer, är fortfarande, flera år senare, det absolut främsta praktiska användningsområdet för AI idag.