Salesforce eliminerade i årets Gartner DXP Magic Quadrant 2023

In CXM, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Gartner har släppt en 2023 Magic Quadrant for DXP i sedvanlig ordning. I samma typ av ordning är även resultatet bland de aktörer som analysinstitutet rekommenderar i år.

Vilka svenska bolag har redan spenderat för mycket på fel headless-stöd och eventuellt missmatchade digitalstöd? Ett MKSE Patreon Premium-konto öppnar upp för MKSE.com Lens och direktkontakt med innovation tech samtal. Prova gratis – en begränsad period.
Där har vi för Acquia har hamnat lite, lite längre ned i förhållande till Optimizely jämfört med 2022 års kvadrant. Sitecore ligger kvar på samma plats, förvisso i ”vinnarrutan”, men en bra bit längre ned. Nära brytlinjen jämfört med topptrion.

Den stora förändringen på ett år är att Salesforce är helt borta. De syns inte i några ruta alls plötsligt. Med en så pass bred portfölj som CRM-jätten förfogar över finns det säkert flera uttalade anledningar från båda parter till detta. Att de placerats om och bättre passar i en annan graf, skulle kunna vara en anledning. Men det kan också bero på konjunkturen och att Salesforce helt sonika valt att inte betala för ”relationerna” med huset i år. Det är dock första gången på flera år Salesforce inte syns här. De var med både 2020, 2021 och 2022. Det senaste året de syntes i grafen verkade de även tagit ett litet kliv snett uppåt och närmade sig ”leaders” vinnarcirkeln.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Europeisk Salesforce-konsult satsar på Sverige, öppnar nio kontor

Salesforce är så klart med i kvadranter som Gartner® Magic Quadrant™ for Sales Force Automation Platforms (!), samt Gartner Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs och Gartner Magic Quadrant for CRM Customer Engagement Center. I den förstnämnda ska Salesforce varit en vinnare i hela femton år i rad.

Även Oracle finns inte med i årets Gartner DXP Magic Quadrant 2023. De lämnade däremot då en position som ”challenger”.

Liferay har hoppat upp ett steg men i övrigt är det inte några förändringar alls som syns över de tolv månader som passerat.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Colorama köper in ny digital ID av Seventy Agency, uppdaterar Optimizely och Norce e-handel

En DXP definieras som:

”En välintegrerad och sammanhållen uppsättning teknologier utformade för att möjliggöra sammansättning, hantering, leverans och optimering av kontextualiserade digitala upplevelser över kundresor med flera upplevelser. En DXP kan ge optimala digitala upplevelser till en mängd olika parter. Som konsumenter, partners, anställda, medborgare och studenter. Samt kan hjälpa till att säkerställa kontinuitet under hela kundresan. Den tillhandahåller orkestrering av presentation som binder samman funktioner från flera applikationer för att bilda sömlösa, digitala upplevelser.”