Scania väljer SiteVision för kommunikation mot 46 000 anställda

In Intranät, Nyheter, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Sveriges ledande Marketing Automation Event äger rum 13/11 i Stockholm.
Anmäl dig till MA Day med 1000:- SEK rabatt. Kod: ”VIP-MKSE”.
Utöver alla referenser inom offentlig sektor, och framförallt svenska kommuner, nosar SiteVision på allt större kunder inom svensk privat sektor.

En av de senare storskalperna in är Scania som valt plattformen som central produkt för uppdaterade, egna sociala intranätet 2018. SiteVisions webbpubliceringsverktyg togs in av den globala fordonstillverkaren redan för fyra år sedan i ett samverkansprojekt. Men nu föryngras och förnyas licensen samtidigt som installationerna utökas, berättar Sitevision för MKSE.com.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Bara 309  svenska webbplatser klarar omfattande a11y-testet, storslam för Sitevision

Scania säljer lastbilar, bussar och tjänster i 100 länder. Scania har runt 46 000 anställda och ägs av tyska Volkswagen AG genom dess dotterbolag Traton Group AG. Företaget har huvudkontor i Södertälje där även Scaniagruppens huvudkontor finns.

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och TeliaSonera. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.