Sex steg, så förs AI in i er martech-strategi enligt BCG

In AI, ChatGPT, Machine Learning, CXM, E-handel, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

AI första kvartalet 2024, liksom de senaste fyra kvartalen, är ju nästan ett omöjligt område att direkt få ett praktiskt, vettigt grepp om. Flera gånger om dagen (!) kommer nya rön, arbetssätt, processer, integrationer och produkter att ta hänsyn till. Som kastar om all tidigare ”vetenskap”. Trots det erbjuds ju just nu överallt föreläsningar, kurser och ”definitiv” kunskap om genAI/AI.

0 %
ska läggas på people/business tranformation enligt BCG 10-20-70 Regel
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Som med mycket annat i vår bransch är det fortfarande en varm rekommendation att ändå börja någonstans. Skaffa sig individuella, eller företagsrelaterade, grundläggande AI-kunskaper. Som senare löpande får uppdateras med alla uppdateringar som kommer. Även om de tom. är ”pre-genAI” och chatGPT, menade ju Sapient Publicis förra veckan när de avtäckte sin egen petabyte-stora, koncerntäckande CoreAI-produkt och tillhörande 3 miljarderssatsning på AI. Den byggde på sex års kunskap och labbande med AI, varav fem år från innan ”AI var AI” som vi tänker på det idag.

Det finns även vettigare tech setups arkitekturer framtagna idag. Som tar bättre hänsyn till om en del av OpenAI bör bytas ut mot motsvarande Google Gemini hösten 2024 eller om det kommer bättre lösningar och produkter att integrera mot än de idag från RunawayML, Midjourney, Pika.AI, Bria och Hugging Face framöver.

Inom martech och för den utsatte och stressade marknadschefen, CMO är AI högst påtagligt och väldebatterat. BCG har i en kampanj försökt adressera hur en CMO ska tänka i februari 2024. Efter att köpt en lösning med AI stöd är det viktigt att snabbt adressera alla landsbaserade, lokala regulationer som påverkar kunder/konsumenternas integritet och t ex användningen av tredjepartscookies. GenAI-etik och styrning är en otroligt viktig del av en CMO:s AI-ansvar. GenAI kommer utan tvekan att ge betydande fördelar för företag: kortare och mer kundcentrerade produktinnovationscykler och hyperpersonifierad marknadsföring som drivs av realtidsinsikter.

Dharmendra Dubey, BCG Associate director personalization & digital marketing säger att en CMO bör AI-planera för följande sex saker:

  • Strukturera redan nu alla relevanta företags- och konsumentdata så att du kan träna GenAI-modeller på olika identifierade användningsfall.
  • Börja strömlinjeforma egna martech-stack’en så den är uppdaterad och kan att integreras med GenAI-lösningar du vill ha.
  • Håll dig uppdaterad om GenAI-förmåga och hur de påverkar er verksamhet. Håll ett öga på nya trender, labba/testa GenAI-tech och tänk på ovanstående samtidigt.
  • Börja bygg strategiska, framtidssäkra relationer med era martech-leverantörer. Så de kan svara på frågor kring ovan identifierade nuvarande och framtida GenAI-relaterade funktioner.
  • Börja bygga en kultur där experimenterande, upskill och öppenhet är en del av hur ni arbeta.
  • Uppdatera er brand safety och compliance så ni känner er fria juridiskt och IT-säkerhetsmässigt att använda och skala GenAI över alla marknadsföringsaktiviteter.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Integrationsbolaget utökar "Return on intelligence" AI-erbjudande, kopplar upp NVIDIA AI-superdatorer