Sjöfartsverket köper för 12 Mkr av Consid

In Nyheter, Offentlig sektor, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Sjöfartsverket har tecknat ett nytt ramavtal gällande kommunikationsuppdrag värt 12 Mkr tillsammans med it- och kommunikationsföretaget Consid efter en upphandlingsstrid. Avtalet inbegriper strategisk-, taktisk- och praktisk kommunikation genom bland annat film, grafik, trycksaker, grafisk form och PR. Dessutom får Consid förtroendet att ta fram verkets tidning Sjörapporten. Sjofartsverket.se är en Optimizely/Episerver produktion som Consid vann för fem år sedan från CGI.

”– Vi ser fram mot ett strategiskt samarbete med Sjöfartsverket, där vi hoppas kunna vara delaktiga med hela vårt breda tjänsteerbjudande inom kommunikation.”

Säger Peter Hellgren, vd Consid. Sjöfartsverket har i uppgift att verka för goda förutsättningar för sjöfarten. I detta ligger bland annat ansvar för farledshållning, lotsning, isbrytning, sjömätning, produktion av sjökort, sjötrafikinformation samt sjö- och flygräddning. Enligt regeringens instruktioner ska Sjöfartsverkets främja en säker, miljöanpassad och effektiv sjöfart. För att uppfylla kraven behövs en stark och säker kommunikation, i alla kanaler och i alla plattformar.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Göteborg Stad handlar upp för 1,2 mdr, Consid en av vinnarna