SJs VD Fritzson: Digitala plattformsbyten inte viktigt, så transformerar vi järnvägen

In Adobe AEM, Java, Nyheter, Offentlig sektor, Teknik by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Nog har vi 320 km/h tåg även i Sverige. Om ett tag. Det blir inga japanska hastigheter i närtid, berättar SJs VD Crister Fritzson under SIME 2017, däremot kan hastigheterna med infrastrukturförbättringar utökas rejält inom en 20-årsperiod eller så.

Fram tills dess satsar SJ vidare digitalt. Järnvägsbolaget berättar att de bland annat använder sin nya labb-app SJ Labs på Appstore frekvent för att ta tempen på vad resenärerna tycker och efterfrågar. Appens feedback används sedan för att:

”Transformera hela bolaget digitalt.”

Crister Fritzson säger vidare att kundfeedbacken löpande ”utbildat” SJ i hur de måste agera snabbare och jobba mer agilt. Idag jobbar de anställda i affärs- och utvecklingsteamen under åtta veckorssprintar med tillhörande kontinuerliga deploys och vill ständigt utvecklas för att bli mer effektiva. I teamen ingår deltagare från affärs-, marknadssidan, IT och andra berörda avdelningar.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Apoteket.se byter ut allt, nya leverantörer och plattformar

SJs val av Adobe Marketing Cloud och Adobe Experience Manager var länge en het potatis tack vare utdragna förseningar. Detta verkar leva kvar inom SJ. För när det gäller digitala arbetssätt nämner även Crister Fritzson att:

”Digitala plattformsbyten är inte viktiga i sig. Andra faktorer spelar större roll.”

Fotnot: Anställda vid MKSE.com ledde plattformsutvärderingen och valet av CMS/CXM plattform åt SJ och SJ.se.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.