Skolklockan ringer på digitalbyrån, vinner hela Region Kronoberg

In Nyheter, Offentlig sektor, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Region Kronoberg med 6500 medarbetare och säte i Växjö ansvarar för en mängd olika områden i länet där hälso- och sjukvård dominerar. Men inom ansvaret finns också kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, miljö- och klimat, samhällsplanering, innovation, näringslivsutveckling, internationella frågor, folkhälsa och kultur. Nu har en ny partner handlats upp. Det är byrån Milou, som framöver ska stå för reklam- och kommunikationstjänster till myndigheten. Efter valts ut under en upphandling.

0 st
jobbar inom regionen
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

” – När beskedet att vi vunnit upphandlingen kom, försvann alla eventuella tankar på att vara tyst och diskret – då ringde vi både högt och länge i den gamla skolringklocka vi använder för att berätta något extra roligt här på byrån”

Säger Annica Lagergren, VD på Milou. Regionkronoberg.se är en Episerver / Optimizely Content Management användare sedan ett flertal år tillbaka. Region Kronoberg har tidigare jobbat med Funka / Funkanu för WordPress-webbar men har även en digital inhouse enhet.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Ronneby Kommun handlar upp ny partner för digitala kommunikationstjänster