Sopra Steria ska bli stora på Salesforce med nysatsning och riktat traineeprogram

In Nyheter, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Sopra Steria omsätter runt 45 miljarder SEK och har sedan några år tillbaka titulerat sig ”Norges största IT-konsultbolag, sett till antalet anställda”. Totalt finns 46 000 medarbetare, vara 450 i Sverige där kontor finns i Östersund, Stockholm, Göteborg och Malmö.

I samarbete med de svenska kontoren görs nu i höst en satsning på Salesforce. Sopra Steria säger sig sedan tidigare ha en stark position inom Salesforce i Skandinavien. Bolaget är bl a Salesforce Platinum Consulting partner och har ett eget Centre of Excellence och Salesforce service center i Milano. Det finns även en Salesforce inriktad del av egna Accelerate traineeprogrammet. Men nu 2021 görs ett nytt omtag och en större satsning på de utvalda plattformarna inom bolagets skandinaviska gren.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Salesforce vill köpa PIM-klassiker för 110 mdr SEK

Sopra Steria ska jobba med sina kunder inom att implementera Salesforce och styra upp organisatoriska förändringar i samband med införandet.