Stockholms stad stoppar omgående Microsoft 365 och alla amerikanska molntjänster

In Microsoft Dynamics 365, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Skyddet av känsliga personuppgifter kan inte garanteras i enighet med Schrems II-domen, menar Stockholms stad efter en utredning. Ingen amerikansk molntjänstleverantör kan ge tillräckliga garantier för skydd av känsliga personuppgifter.

Det leder till att införandet och användningen av Microsoft 365 / Office 365 stoppas direkt. Sedan en tid tillbaka har Stockholms kommunstyrelse utrett att eventuellt införa Microsoft 365 och andra molntjänster. Istället för att börja använda Microsoft 365 rekommenderar Stadsledningskontoret att förvaltningarnas och bolagens digitala arbetsplats behålls i sin nuvarande form.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Armatec handlar upp ny nordisk PIM-lösning efter gedigen urvalsprocess

Allt enligt besked från Stockholms stad intranät, skriver Realtid.se. Tieto vann nyligen en större upphandling för Stockholms stad.