Storbanken överlevde Covid-19 året med bra CMP-stöd

In Nyheter, CDP, DMP, Content Marketing, CXM, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Storbanken Saxo Bank ska nyligen ha hyllat sitt egna val av att införa ett datadrivet CMP-stöd för egna bankverksamheten. Det ska ha hjälpt den danska finansaktören att navigera genom det speciella året 2020 mer framgångsrikt.

”Traditionellt är många banker beroende av att människor går in i till våra kontor på gatan. Som jämförelse är online investeringsbanktjänster faktiskt ”finansiell e-handel”. Vi når kunder online. Vi omboardar dem online. Hela vår kommunikation med våra kunder är online.”

Mads Cramer, Global Head of Brand, Content & Design på Saxo Bank ska ha inlett Bannerflow CDP-arbetet med att dela upp den egna internetreklamavdelningen i två områden, ett för Facebook och ett för Google. Därefter lade man upp en ny ”performance marketing strategy” där de sökte efter att kontinuerligt optimera ”return on ad spend” (ROAS) KPI:erna samt uppnå bra värden i det Saxo Bank kallas ”lead value score”.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Utmaningar och möjligheter för Bannerflow, satsar vidare

Vad båda dessa mätvärden gör är att de gör det möjligt för Saxo Bank att förutsäga potentiella kundintag och intäkterna från det. Detta är viktigt eftersom marknadsföringen på dessa villkor blir en viktig röst i hur Saxo Bank bygger sin affärsresultatstrategi.