Swedol ska nå 5 md. Förbättrar e-handel och effektiviserar processer på ny Adobe Magento 2

In Adobe Commerce / Magento, CXM, E-handel, Nyheter, Omnikanal by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Swedol med kedjevarumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima har en ambition att gå från en omsättning på 2,6 miljarder kronor till 5 miljarder år 2020. I denna resa är digitaliseringen ett viktigt verktyg och Lybe berättar att de fått hjälpa till att bygga upp den nya e-handeln med flera typer av stöd för omnikanal.

” – Ett område som vi arbetar för att utveckla är digitaliseringen av verksamheten där vi både kan stärka vårt erbjudande ut mot kund och effektivisera våra processer. En del i detta är att förbättra vår e-handel.”

Säger Clein Ullenvik, VD och koncernchef Swedol.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Tre ut, en in som ledare inom Multichannel Marketing Hubs 2023

Lybe har från tidigt skede varit delaktiga att strategiskt planera och implementera e-handeln. Arbetet ska ha innefattat allt från förstudie med informationsinsamling, specifikationsarbete, digital design, teknisk implementation, drift och kontinuerlig vidareutveckling.

Magento 2 Commerce används som e-handelsplattform med en mängd utökade funktioner för att understödja B2B-processer, exempelvis kundunika prislistor och kataloger, budgethantering och kundhierarkier. I första fasen har nya grolls.se lanserats med integration mot både C4 PIM och Jeeves ERP.

Extra kul för nya ägarna Adobe då Swedol tidigare listats som en konto och en e-handelskund till nästan helt Salesforce Commerce Cloud-fokuserade partnern Improove. Swedol är även en Revide Voyado lojalitetsprogramanvändare.