Tandvårdsjätten väljer Litium 7 e-handel, PIM och CMS

In E-handel, litium, Nyheter, PIM by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Litium vinner Unidents stora upphandling av integrerad lösning för e-handel, PIM och CMS. Litium 7 ska användas för samtliga delar. Företagets B2B-affär ska få bättre möjligheter till vidareutveckling.

Unident är ett ledande bolag inom den nordiska marknaden för tandvård och erbjuder allt en tandvårdsklinik behöver i form av dentala förbrukningsvaror, utrustning, inredning samt service, utbildning och support.

”– Vi utvecklar tandvården med innovativa lösningar. Nya behandlingsmetoder tillkommer ständigt och i takt med det ökar behoven och önskemålen från våra kunder. Eftersom vi vill vara med och driva den här utvecklingen framåt är det viktigt att även vår e-handel är rustad för framtiden. Litium ger oss möjlighet att bygga vidare på våra befintliga service- och lojalitetsfrämjande funktioner. Genom enklare administration och utökade möjligheter till kommunikation med utvalda kringsystem, kan vi både skapa nya affärsmöjligheter och erbjuda bättre service till våra kunder.”

Säger Fredrik Paulsson, Chief Marketing Officer på Unident.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  SKF berättar mer om egna e-handelsprojekten, nya leverantörer

Unident använder även Upsales och Wisita på externwebben.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss