Tele2s interna arbete för ökad kundnöjdhet i samband med flytten

In Adobe Commerce / Magento, CRM Customer Relationship Management, CXM, E-handel, Lojalitetsprogram, Nyheter, Online Marketing, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Akt Agency berättar att de jobbar vidare ett fjärde år tillsammans med kunden Tele2. Akt Agency har som uppdrag att påpeka för samtliga tusentals Tele2-anställda om gruppens huvudsakliga mål och syfte. Det i interna rörelsen ”Rise of a Value Champion”.

Med Value Champion menas bl a Tele2 ska stå för kontinuerlig uppkoppling och en enastående servicevilja över alla kanaler. Tele2 ville nå egna strategiska målet “Strongest Growth through the most Satisfied Customers.” Första halvåret ska ökningar på 15% skett efter att det interna konceptet rullats ut.

Arbetet utökades vid flytten till det nya huvudkontoret i Kista, då inleddes det uppföljande arbetet kring arbetsmiljö kallat ”It’s your choice”. Det skulle motivera medarbetare att få ut så mycket som möjligt i det nya kontoret. Tre val kring arbete/arbetsplats presenterades för medarbetarna:

  • Short and snappy – För de självsäkra
  • Food for thought – För de hungriga på fakta
  • Do it together – För de mer sociala
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  NoA Ignite säljer bra med e-handel, närmar sig 400 anställda

Teamet är säkra på att det interna arbetet i de båda koncepten nått ut hela vägen till slutkund. Efter kundundersökningar och mätningar kring förra året visade det sig att Tele2 nått den högsta uppmätta kundnöjdheten bland större teleoperatörer.

Tele2 är digitalt en Magento och Episerver CMS användare med en större inhouse-enhet som på sistone jobbat med Recoordinate, Curamando och Knowit. För reklam används Åkestam Holst och ARN DDBO (ansvarar för Comviq).

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.