Tre nya AI CoE, plattformar och assistenter från Capgemini, redan 100 genAI industrianpassningar klara

In AI, ChatGPT, Machine Learning, API, Cloud / Förvaltning, Google Voice etc, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Capgemini formar sig snabbt efter AI med egna specialpassade CoE och nya samarbeten med de större public cloudaktörerna. Det första rörde Google GCP och innefattar ett nytt Generative AI Google Cloud CoE inriktat på främst hundra stycken nya acceleratorer eller industispecifika case/demoprodukter att utgå från för att komma igång med AI som kund. Hela erbjudandet Google och Capgemini Frankrike visade upp löd som:

0 st
anställda ska vara tränade i AI och Microsoft hos Capgemini
AD: 

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

 • Generative AI use case utveckling, Capgemini bygger enterprise-ready use cases fokuserade på en industrispecifik utmaning och eller process. Initialt FS, insurance, retail och automotive. Inom 2 år ska det finnas 500 cases.
 • Generative AI Google Cloud CoE ska även ta fram dokumenterade AI strategier fokuserade på lönsamhet och customer experience samt ökad produktivitet.
 • Enterprise-grade implementation, allt om hur generative AI skapas och deploy’as skalbart, ta fram ”responsible AI frameworks” och säkerhetsaspekterna.

Det andra kom månaden efter och rör Microsoft samt då Azure. Det är ett samarbete och en utveckling ovanpå Azure Intelligent App Factory, som även här ska skapa skalbara, ”responsible” och hållbara AI-förmågor för kund. I den sammankopplade generative AI-miljön syns Microsoft Cloud, Azure OpenAI Service och Github Copilot. Lösningen består av delarna:

 • Digital Industry Platforms: Industrianpassade AI lösningar
 • Industry Assistants: Nya assets som kan deploy’as på Azure Open AI Service
 • Intelligent App Delivery Teams: Tillgång till mänskligt stöd inom projekten enligt ovan.

Därtill släpptes i dagarna fyra nya mer generiska erbjudanden utan nämnd public cloud aktör som heter:

 • ”Generative AI strategy”
 • “Generative AI for Customer Experience”
 • “Generative AI for Software Engineering”
 • “Custom generative AI for Enterprise”
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Star Global passerar 1000 anställda med API och Service Design-paket för FinTech