Värmdö kommun köper in diarieföring, nämndhantering och planhantering

In ERP/ECM, Nyheter, Offentlig sektor, Public 360°, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Värmdö kommun har köpt in Tietos förvärv, den molnbaserade lösningen Public 360° Online, för ett nytt kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystem. De vill förbättra servicen till medborgarna. Tieto har ett helhetsansvar för samtliga delar av lösningen. Avtalsperioden sträcker sig över fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

Centrala processer såsom diarieföring, nämndhantering och planhantering stöds inom lösningen.

”– Vi är väldigt glada över förtroendet från Värmdö kommun, som i nära samarbete med oss kommer att fortsätta utveckla det digitala handläggarstödet och servicen till invånarna. Som partner har vi en viktig roll i att bidra med innovationskraft och våra lösningar för att förenkla dialogen med medborgarna. Vi ser fram emot att kunna hjälpa kommunen att både modernisera sina tjänster och säkerställa ett effektivt utnyttjande av sina resurser.”

Säger Mats Brandt, chef för offentlig sektor vid Tieto Sverige.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Stockholms stad stoppar omgående Microsoft 365 och alla amerikanska molntjänster

Värmdö kommun är även en äldre SiteVision CMS användare.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.