Almi rullar ut Salesforce CRM för världsledande svensk digitalisering, investerar 7 Mkr

In CXM, Nyheter, Online Marketing, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Almi Företagspartner AB ska ha kommit en bit på vägen i sitt nytecknade avtal med Salesforce 360 för CRM molnlösning (chatbotar, kundtjänstkopplingar och olika typer av automatisering). Projektet har pågått under pandemiåren. Almis mål är att erbjuda ett bättre stöd till företagare där Salesforce berättar att de utöver plattformen även ska ha gått in som ny digital rådgivare. Det ska även vara i linje med svenska regeringens högt ställda mål om att Sverige ska bli bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringen.

”— Almi har ett viktigt uppdrag i att hjälpa svenska entreprenörer och företagare att utvecklas och växa. Genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter kommer vi att kunna arbeta ännu mer kundfokuserat, proaktivt och effektivt.”

Säger Göran Lundwall VD på Almi.

”— Vi genomför en digital transformation av verksamheten för att möta nya behov och jobba mer kundorienterat. Salesforces lösningar möjliggör en samlad 360-vy över kunden och kundresan, där vi kan skapa en skräddarsydd, sömlös och effektiv upplevelse och hantering.”

Säger Jakob Lindström, CIO på Almi. Almi har även sjösatt RPA projekt under senaste året tillsammans med UiPath. Upphandlingsunderlaget från Almi för utveckling och förvaltning av CRM-systemet Salesforce har ett värde om totalt 7 Mkr.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Efter Salesforce, SAP och Optimizely, Haglöfs flyttar över allt till commercetools och Contentful