Contentful vill ta klivet bort från utvecklingsavdelningen, siktar på marknad med uppdateringar och omskrivningar

In Contentful, CXM, Headless / Decoupled CMS, Martech, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Contentfuls 54-miljardersvärdering kommer av faschinationen och uppskattningen hos team som historiskt främst rapporterat till en CTO, CIO eller något typ av teknisk produktägare.

För att ta nästa steg inför den numera 2-3 år försenade börsnoteringen vill VD Steve Sloan enligt ett nytt offentligt uttalande hjälpa både innehållsarkitekter och marknadsförare att arbeta närmare och mer effektivt i plattformen:

0 st
sätt ska Contentful ompositioneras på
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

” – Vad vi har idag med lanseringen [av den uppdaterade sviten baserad på förvärv etc.] är egentligen lite av ett första avslöjande hur vi vill ta företaget för att möta framtida behov hos bredare, digitala team. I motsats till att som tidigare främst supportera utvecklares behov.”

Det är tre sätt som företaget vill göra detta. Det första är orkestrering och skapa ännu mer heltäckande ”content graph”, ansluta datakällor. E-handel, PIM, DAM och så vidare ska alla kunna visa sitt innehåll i CMS:et. Det andra är uppdaterade Content Studio. Som försetts med ett bättre visuellt stöd och en ”canvas” för ”on-brand experiences”. Det sista är hur nya Content Studio ska fungera som en brygga, där marknadsförare möter utvecklare. Stora delar ska vara helt omskrivna och designade för detta ändamål. Marknadsförare vill inte ha fler martech verktyg (de ska ju ha 89 i snitt enligt vissa siffror), men en mer tydlig och unison plattform, lätt att nå, menar Sloan,

På integrationssidan finns även flera stora nya kopplingar mot aktörer somAWS, BigCommerce, Cloudinary, commercetools, Ninetailed och SAP.

Inriktningen mot ”canvas”, gemensam plattform och brygga i Content Studio är väldigt snarlika hur Optimizely just nu talar om sitt ”operativsystem” One.

Contentfuls värdering är baserad på kronans fall efter denna period.

 

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Avensia bygger nya europeiska Kitchentime.com på Commercetools med Contentful headless