Datan behåller Sitecore, GDPR efterlevs genom att bara anonymisera menar bolaget

In CXM, Headless / Decoupled CMS, Nyheter, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Sitecore höll ett av totalt 18 europeiska stopp i Stockholm under tisdagen. Ett av de moderiktiga ämnena som Sitecore med Christian Bennich såg till att ta upp och associera sin totalitära plattform och svit med var GDPR (de andra var AI, machine learning, headless och IoT).

EUs kommande lagstiftning, på allas läppar sedan våren 2016, ska inte vara någon match för de som chippat upp några miljoner för en Sitecore Experience Cloud licens. Sitecore berättar nämligen att deras tolkning av GDPR kravet att personlig data ska:

  • Tas bort
  • Kunna porteras
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Optimizely, Acquia och Adobe i en klass för sig som DXP

Kan uppnås med att bara anonymisera samma insamlade data i Sitecores Experience Database (xDB).

”Sitecore anser inte de behöver ta bort deta. Att enbart ”anonymisera” samma data räcker gott.”

Ett exempel gavs där ett Sitecore användande försäkringsbolag har en kund som ringer upp och vill ta del all data försäkringsbolaget tagit upp om denna och sedan vill att samma data hos försäkringsbolaget förstörs. Det kommer då inte Sitecore göra, de kommer enbart att ”anonymisera” samma data. Det danska, EQT-ägda bolaget anser att de har rätt att enbart inte berätta vem datan rörde, då behöver de heller inte oroa sig för att förstöra sin huvuddata och den demografiska etc. helhetsbild de säljer till samtliga kunder och använder som riktvärden.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Sitecore vinner Sephora Marketing Automation AI-uppdrag

Egna grupperingen och klusten Sitecore Facets (med Author, Bucket, Workflow, Language, Location, Tags etc. data) kommer användas för att samla och kategorisera GDPR-aktuella uppgifter. Det är även dessa kluster som sedan kommer att gå att portera och anonymisera på individnivå.