Sitecore förändrar hela sitt gränssnitt för Headless trenden

In Contentful, Headless / Decoupled CMS, Nyheter, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Visst gör Sitecore en större satsning på ”headless” än att bara nämna termen i white papers. Bolagets Christian Bennich påstår under tisdagens Sitecore Digital Destiny Tour i Stockholm att de behöver berätta mer öppet om sin mångåriga inställning till fenomenet headless. Detta då de tydligen hört termen nämnas under nästan samtliga kundmöten Sitecore närvarat på under året.

”Vi hör ”headless” under samtliga kundmöten vi närvarar på under 2017.”

Sitecore ska ha delat upp sitt presentations- och content-lager (en grundregel för ”headless”, men det finns fler) redan för flera år sedan enligt Bennich. Och det bara för några månader sedan fortfarande svitförespråkande företaget anser sig idag vara en lika god headless-spelare som t ex Contentful.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  VD-rotation av ägarna, SAP-gänget ryker på Sitecore och CDP-chefen samt IFS-ledning tar över

Headless ska vara så pass stort för Sitecore att de kommer anpassa hela sitt gränssnitt efter det. Sitecore UI väntas de kommande kvartalen delas upp i två olika varianter. Den ena fronten blir projektnamn Zenith, en mer ”light-weight” API-first lösning som ska vara det yttre de headless intresserade kunderna får ta del av (såvisa det ska finnas ett gränssnitt alls i en pure-play headless uppsättning).

”Change the entire way you work with Sitecore.”

Den andra lösningen är mer klassiska, mastodont-svit Sitecore. Det mer klassiska, numera i andra hand nämnda gränssnittet har fått projektnamnet Horizon. Detta skapas för de tyngre, Enterprisekunder som vill ha ett fullt perspektiv över sina kunders data och rörelse, kunna skapa avancerade insikter och kunna ta fram olika A/B tester och simuleringar.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Autonoma, inspirerade team i hackathons driver stor del av Volvo Car Mobilitys innovation