Dizparc bygger Norce e-handel åt eldistributionsföretaget

In E-handel, Norce / Jetshop / Storm Commerce, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Dizparc fortsätter visa framfötterna och trycker ur sig flera nya e-handelsprojekt på raken. E-handel upplever som sagt en typ av post-lågkonjunktur renässans och är klart den kategori det satsas mest på bland produktägarna hos större svenska beställare.

Denna gång är det ett Norce plattformsprojekt för Eldon Installation. Bolaget är specialiserat på att leverera eldistributionssystem, lågspänningskomponenter och laddningsinfrastruktur.

0 år
gammalt är bolaget idag
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

Eldon Installations ska göra en ”digital resa” där bolagets nya ehandel ska visa på dedikation genom hela egna produktutvecklingsprocessen, från försäljning och design till beräkning och leverans. Sajten ska även vara en integrerad del av bolagets sätt att säkerställa elsäkerhet och främja miljöbesparingar.

Redan 1922 startades företaget Eldon Installation i Nässjö som därefter utvecklats från en familjeägd elinstallationsfirma i den Småländska järnvägsstaden.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Sportson sjösätter e-handel på Norce för B2C och B2B