DMP-stöd och Journey Builder i nya Salesforce Advertising Studio och Data Studio

In Adobe AEM, Analys / Statistik, CDP, DMP, Nyheter, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Det gäller att lägga beslag på termen DMP fort nu. Akronymen nämns frekvent av analytiker, reklambyråer, webbyråer och mediafolk. Inte minst just nu under reklamveckan Cannes Lions 2018 i kunddialog kring vad produktstöd som Advertising Cloud och Advertising Studio kan erbjuda.

Salesforce, som står bakom den sistnämnda produkten har nyligen berättat mer om deras syn på vad ett DMP är och ska bestå av för reklamköparna. Data Management Platform stödet från Salesforce hette tidigare Krux och tekniken kom från det nyligen uppköpta bolaget. Numera kallas produkten helt enkelt Salesforce DMP. Salesforce anser primärt att produkten och tekniken går in i flera av de egna paketeringarna men kanske mest inom Salesforce Data Studio och Advertising Studio. De produkterna har i egna beskrivningen numera även försetts med understödjande termen DMP.

Salesforce Data Studio har 2018 även utökats med ett nytt Journey Builder Advertising stöd för att rita upp en vy över kundresa i förhållande till den off- och onlinedata kring reklamerinran som användaren upplever. Dessutom finns även här det helsvittäckande Einstein stödet. Via Einstein Segmentation för smartare uppdelning av grupperingar och segment inom Salesforce Advertising Studio och Salesforce Data Studio.

Salesforce påpekar i nya säljmaterialet även att de som investerat i ett DMP ska upplevt upp till 10 gånger ökad ROI och 47 % högre engagemang bland reklammottagande målgrupp. Jämfört med ett år innan, då de stod utan DMP.

Vill ni se alla Digitala Labb som byggts av olika byråer och IT-konsulter runt om i Sverige?

MKSE.com har samlat på sig en lista med alla investeringar.