Ett myndighetsgemensamt e-arkiv påverkar fleras affär

In ERP/ECM, Formpipe Platina, Formpipe W3D3, Microsoft .NET, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Statens servicecenter förväntas inom kort handla upp ett myndighetsgemensamt e-arkiv. Intresset för anslutning till en gemensam e-arkivtjänst ska varit stor bland Sveriges alla myndigheter, som idag har ett otal olika lösningar.

I vinter har Regeringen gett Statens servicecenter uppdraget att ta fram rapporten ”En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv – delrapport december 2016” som beskriver hur en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv skulle kunna fungera. Tjänsten ska enligt rapporten ger samhället stora vinster, förbättrat bevarande av offentlig information och enklare tillgänglig informationen för såväl myndigheter som för medborgare, företag och organisationer.

En gemen lösning väntas påverka e-arkivaktörer som R2B Software, Tekis, Formpipe och Microsofts affär.

Allt hänger på när regeringen ger klartecken för att sjösätta upphandlingen. Upphandlingen kan påbörjas under andra kvartalet 2017.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Malmö Stad köper in Formpipe ärendehantering, SiteVision och RPA på plats

Leave a Comment