Fler IT-konsulter tar med sig uppdragen ut på svenska landsbygden

In Java, Microsoft .NET, Nyheter, Offshore development, Open source PHP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Årets Konsultrapporten H1 2020 från Brainville berättar det många känt på sig under pandemin. Många har valt att ta med sig uppdragen till andra fysiska platser och storstädernas andel av den totala marknaden har minskat. Landsbygdsuppdragens omfattning ska ha gått upp med närmare +10% bara sedan hösten 2019. Från en total omfattning om knappt 18 procent till totalt närmare 20 procent under det första halvåret 2020. De svenska storstadsregionerna stod tillsammans för resten, strax över 80 procent av konsultannonserna Brainville tagit del av under det första halvåret 2020. Men det finns även tydlig trend:

”– Att landsbygdsuppdragen ökar skulle kunna vara en indikation på att ett värderingsskifte nu äger rum bland både konsulter och uppdragsgivare. Även på samhällsnivå ser vi ett ökat intresse för att hitta hållbara sätt att arbeta på, där exempelvis parametrar som arbetstid, ort och kontorsplats utgör viktiga aspekter.”

Säger Manuel de Verdier, vd på Brainville. Och Stockholms län står för hela 57,02 % av den procentuella andel av IT-uppdragen.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  83 procent fler IT-konsulter på bänken, 22 procent färre uppdrag tillgängliga

Samtidigt påpekar andra konsultbolag som Netcompany med 2600 anställda att aspekter som säkerhet och tillgänglighet under Covid-19 lett till ökad insourcing.

De bäst betalda rollerna är vidare:

  • Teknisk projektledare (906 SEK)
  • Projektledare (896 SEK)
  • Lösningsarkitekt (878 SEK)
  • Product owner (871 SEK)
  • Androidutvecklare (866 SEK)

De mest efterfrågade kompetenserna

  1. Java (15,31 %)
  2. Python (12,14 %)
  3. .NET (11,12 %)
  4. Linux (9,90 %)
  5. HTML/CSS (8,66 %)