Fortifikationsverkets 620 medarbetare använder SiteVision Social Collaboration intranät

In Intranät, Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Fortifikationsverket har lanserat ett nytt socialt intranät. Målet var ett mer modernt intranät, visuellt och funktionsmässigt. Fortifikationsverkets gamla intranät togs fram 2004 och byggde på en Episerver-installation som inte uppdaterats sedan intranätet lanserades.

Eftersom många av Fortifikationsverkets 620 medarbetare inte alltid sitter på kontoret har intranätet optimerats för både desktop, smartphones och tablets. På intranätet har man också integrerat medarbetarnas egna och gemensamma Exchange-kalendrar. Myndigheten köpte SiteVision Social Collaboration utvecklat tillsammans med SiteVisionpartnern Soleil IT.

Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. De har regeringens uppdrag att se till att Försvarssektorn har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet.

Externt har myndigheten kvar Episerver.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  IT-tjänstebolaget bygger intranät, produktifierar direkt för kund

Leave a Comment