Fusionen mellan IT- och managementkonsulterna spricker

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

IT-konsulterna och managementkonsulterna på Time People Group och Solidx ska inte slå ihop sina verksamheter längre. De berättar de senarelagt sin fusionsplan. ”Fusionen syftar till att realisera betydande synergier, där TPG har en stark marknadsposition och Solidx en framgångsrik rekryteringsmodell”, hette det för tre veckor sedan.

0 mkr
värderas TPG till
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Time People Group består redan av nio specialistbolag i ArchNet, Brivalo, cfinder, Efftre, Exsec, Metamatrix, Novatrox, Olingo och Waymark. Solidx gjorde för bara några månader sedan sitt egna första företagsförvärv i Utvecklarbolaget.