Google och Salesforce Sverige presenterar sitt nya samarbete

In AI, ChatGPT, Machine Learning, CRM Customer Relationship Management, CXM, Google Voice etc, Nyheter, Online Marketing, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Google och Salesforce står bakom ett av andra halvårets större samarbeten. Det är de båda bolagens marketing-team, nybildade GMP – Google Marketing Platform samt Salesforce Marketing Cloud och specifikt analysenheterna som insett att man tillsammans nog får till ett starkare erbjudande i marknadschefernas ögon. Vad detta innebär i praktiken presenterades under torsdagen vid ett event hos Google Stockholm.

Förenklat är det:

  • Tvåvägskommunikation från och till Salesforce Marketing Cloud och Google Analytics 360 samt
  • Envägskommunikation från Salesforce Sales Cloud till Google Analytics 360

Som satts upp. Det tydligaste exemplet på samarbetets fördelar är on- offline kopplingen som uppstår då en entitet (t ex e-post, IP, kännetecken i båda databaserna – här är man rätt öppna så länge som det går att kapsla i GA.js) knyts ihop mellan kanske Sales Cloud data och Google Analytics. Då kan personaliseringen fortsätta online efter att en säljare fått in dessa data vid en tidigare offline kontakt. T ex ett försäkringsbolag som vet om märke och färg på en bil efter en bilförsäkringsförsäljning några år tidigare kan anpassa budskapet då andra typer av försäkringar ska säljas in till en kund som identifierats först off- och sedan online – i ett helt nytt sammanhang.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  1922 algoritmer om hur Google och Yandex funkar har läckt

Googles Weiwei Liu-Schröder passar även på att slå ett slag för predictive analytics och möjligheten att med machine learning kunna snabbare kombinera tidigare säljdata och förutspå lyckade kampanjer, snarare än att utvärdera allt 30-45 dagar efter att en kampanj avslutats.

Google Analytics 360 innehåller redan en mängd API-kopplingar till andra datakällor som Google Big Query, CRM system, Google Ads (tidigare Adwords) och t ex Google Display & Video 360.

Intresserade av svenska Voice projekt?

MKSE.com har hela listan över pågående tjänster, satsningar och projekt. Klicka här.