Googles förvärv av Hubspot för runt 310 mdr ska vara nära

In CRM Customer Relationship Management, Hubspot, Marketing Automation, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Kommer Google och Alphabet skaffa sitt eget CRM och köpa upp Hubspot? Det verkar fortfarande så. Enligt analytiker i USA ska de omfattande förhandlingarna för att få till Google och Sundar Pichais största förvärv någonsin fortlöpt och har därmed pågått pågått sedan nyheten uppdagades den första veckan i april. Hubspots börskurs steg runt 20 procent på nyheten för fyra veckor sedan men har sedan dess fallit tillbaka med totalt omkring -10 procent sedan nyheten uppdagades.

0 mdr
skulle vara största köpet för Google
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

Det talas nu om att det är ett måste för Google för att förändra, föryngra och ompositionera sig i en AI-värld där man halkat efter. Samt i en värld där all tredjepartsdata snart blir otillgänglig. Den CRM-data som ett förvärv som Hubspot ger idag och framöver ska vara av stor vikt för att Google ska kunna träna egna framtida datamodeller inom AI osv. Microsoft är ju den största konkurrenten här och ett Google Hubspot skulle bli en direkt konkurrent till framgångsrika, och just nu starkt AI-drivna och datainsamlande Dynamics 365. Samt hela mer konsumtinriktade Office 365, givetvis.

” – Det verkar onekligen som att Google aspirerar att ta marknad från Microsoft inom produktivitetsområdet, bolaget skulle kunna använda HubSpot framgångsrikt för att skapa nya ”bundles” inom (Google Workspace) applikationer för sina SME kunder.”

Säger Cowen analytkerna Derrick Wood under måndagen. Med nuvarande börskurs skulle Hubspot kosta runt 310 mdr SEK.

Beställarstöd inom martech, e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss

    MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Fintechaktören DBT avtäcker nytt varumärke och ny digital Hubspot-närvaro