Handelshögskolan byter CMS till EPiServer, kastar 2000 sidor

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Handelshögskolan har tillsammans med Some Guys helt gjort om sin webbplats. Nytt fokus är öppenhet och tillgänglighet.

Den nya responsiva lösningen är byggd i EPiServer 7.5 som ersätter en gammal SharePoint 2007. Sublime stod för utvecklingen. Projekttiden ska ha hållits nere till bara fyra månader. 

Informationsstrukturen sågs över och i ett tidstypiskt ”content reduction” arbete blev 6000 sidor nedskalade till 4000. Jobbet utfördes under sommaren och kallades ”gigantiskt”.

Handelshögskolan är med sin ledande forskning inom marknadsföring, nationalekonomi, finansiell ekonomi, statistik, redovisning m.m. en högt ansedd institution både inom och utanför Sveriges gränser. Därför ansågs extra viktigt att hålla sig a jour med den tekniska utvecklingen och ta tillvara på de möjligheter som finns och visa sig intressant för en generation som växt upp på webben.

“- Den nya sajten är designad utifrån de erfarenheter vi har om hur människor använder teknik och internet idag. Jag ville skapa en enkel och intuitiv navigation, trots det komplexa med att hantera över 4000 sidor. Samtidigt har det varit viktigt att den håller en hög visuell standard som är representativ för Handelshögskolan, nu och i framtiden.”

säger Andreas Runsten, Design Director på Some Guys.

0
dagar tog projektet att genomföra

För fem och ett halvt år sedan gjorde HHS det mycket märkliga valet att gå live på en SharePoint. En inte otänkbar gissning är att den nya webben måste kännas bra mycket mer hanterbar för redaktörerna bakom. Studenkåren kör open source med en Drupal.

Beställare:
Hanna Flodmark, Communication and Marketing Manager (HHS)
Jonas Dahlgren, Webmaster (HHS)

Arbetsgrupp:
Terése Pageryd, Projektledare (Some Guys)
Tobias Löfgren, Strateg (Some Guys)
Andreas Runsten, Design Director (Some Guys)

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  HSB flyttar till Optimizely DXC-molnet efter ett decennium, ny partner

Leave a Comment