Hufvudstaden lanserar nytt digitalt space, målgruppsanpassas

In Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Comprend berättar att de fick i uppdrag att renovera fastighetsföretaget Hufvudstadens digitala utrymmen. Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs mer attraktiva lägen.

I ett omfattande projekt skapat tillsammans med kunden ska Comprend har riktat innehåll mot flera målgrupper som prospekt, existierende kunder, journalister och jobbsökande. Projektet ska startat med en förstudie om hur allmänna företagsmål och krav kombineras med projektets intressenters främsta önskemål. Det visuella konceptet ska bygga på företagets kärnvärden samt objekt. Allt innehåll ska setts över för en bättre struktur med sökbarhet och användbarhet.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Så går iO efter uppköpen, kundanskaffning via korsförsäljning av Stendahls, Peytz & Co och Triggerfish

På webben har Hufvudstaden använt Episerver CMS en längre tid. För några år sedan köpte Hufvudstaden in SharePoint av Cypoint.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss