Impact Sverige ökar med 45 procent, satsar mer brett inom e-handel

In Adobe Commerce / Magento, E-handel, Nyheter, Salesforce Commerce Cloud by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Att sälja och gå upp i danska e-handelsgänget Impact verkar gett omedelbar effekt för den tidigare Salesforce Commerce-pure playern Improove.

Strategin att ta in fler plattformar tycks också lett till kraftigt ökad omsättning. Det svenska konsultbolaget Impact har på ett år ökat omsättningen från 55 till 80 Mkr. Det motsvarar en tillväxt på 45 procent. Samtidigt ökade rörelseresultatet med 188 procent till 10,4 miljoner kronor.

0 st
anställda är bolaget idag
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

”– Målet med sammanslagningen av Improove och Impact 2021 var att bygga Sveriges bästa byrå på att hjälpa kunder att bygga tillväxt i den digitala affären och resultatet från 2022 har med kraft visat på Impacts förmåga att hjälpa våra kunder att implementera unika digitala upplevelser, jobba med försäljning i alla kanaler och baserat på kunddata leverera datadriven tillväxt. Det ekonomiska utfallet visar på en väl fungerande verksamhet som klarar av att växa kraftigt med lönsamhet .. Vi har från dag ett kunnat stärka service-portföljen på den svenska marknaden och komplettera oss med expertkompetens som vi letat efter en längre tid. Det har gett tydlig effekt både för oss som företag men även de B2C- och B2B-företag som vi hjälper förverkliga sina behov och drömmar.”

Säger Per-Mattias Nordkvist, VD för Impact Sverige. Framöver ska en satsning på ”omnikanal”, CRM/CDP och B2B ske.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Impact e-handel far med osanning, Columbus, Vaimo och Avensia bör vara större