IT-tjänstebolaget bygger intranät, produktifierar direkt för kund

In Intranät, Nyheter, Office 365 SharePoint Online, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Advania Sverige har byggt ett ISO-certifierat ledningssystem i Sitevision med integration till Sharepoint. Nu kommer IT-tjänstebolaget direkt att produktifiera den nya sammankopplade lösningen för att sälja vidare till hugande spekulanter.

”– Intranätet ska vara vår naturliga mötesplats. En ”go to” genom att bland annat länka till andra stödjande system och göra information lättillgänglig och sökbar. Vi har redan ett högt medarbetarengagemang på Advania och är helt övertygade om att en transparent och tillgänglig internkommunikation är viktigt för engagemanget när vi växer i snabb takt.”

Säger Sofie Frick, Internal Communications Manager på Advania Sverige. Den nya paketeringen kallas ”en startklar intranätlösning”.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Hälften av Sitevision Awards 2022-finalisterna jobbar med Consid