Kivra minimerar kund-onboarding med stöd från Scrive och Salesforce Sales Cloud, köper även in Contentful

In Cloud / Förvaltning, Contentful, Headless / Decoupled CMS, Java, Nyheter, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Fluido berättar att de fått förtroendet att installera Salesforce Sales Cloud samt Tableau dataanalys för det snabbväxande företaget Kivra. Onboardingen ska ha minimerats med stöd som AppExchange-partnerlösningen Scrive digitala signeringar. Kivra använder lösningarna för att få kontroll samtidigt som de expanderar. Numera arbetar hela hundra personer på Kivra.

” – Under de senaste tio åren har vi vuxit från några företagskunder och ett par tusen användare till mer än 40 000 anvvändare. Med Salesforce kan vi optimera kundupplevelsen och identifiera fler korsförsäljningsmöjligheter – för att vinna fler affärer.”

säger Frederik Lindgren, Processchef på Kivra. Kivra är annars även en inhouseutvecklande Contentful headless CMS användare med en front på Gatsby, React samt ett Google GCP molnstöd.

”Vi har 40 000 kunder i vårt system. Utan Salesforce skulle vi helt enkelt inte kunna maximera den korsförsäljningsmöjligheten för att fortsätta expandera vår verksamhet.”

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Inte alla är redo för headless, kunder efterfrågar "headful" CMS 2022