KRAV ska bygga digitalt förtroende på nya plattformar och med ny byrå

In Nyheter, Open source PHP, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Välkända föreningen KRAV strävar efter ett samhälle utan kemiska bekämpningsmedel, renare mat och vatten, mindre klimatpåverkan, mer biologisk mångfald. Nu även med ny digital strategi, ny byrå och nya tekniska plattformar. Allt framtaget av nya byrån Triggerfish på en WordPress CMS. För några år sedan hade KRAVs en ”opinionsbildande webbplats” på en EPiServer CMS 5 (som det skrevs ut på den tiden).

Målet med den nya satsningen är att utbilda konsumenter och skapa en vilja att välja KRAV-märkt, men även att säkerställa att producenterna av livsmedel väljer att Kravmärka sina produkter.

” – Triggerfish har varit en trygg samarbetspartner i arbetet med att göra om krav.se. Deras duktiga projektledare, designers och utvecklare håller hög kvalité i allt de gör och de har hållit oss i handen hela vägen. Vi är väldigt glada och stolta över resultatet.”

Säger Sara Ängfors Projektledare och webmaster, KRAV. Uppdraget innehöll bland annat att:

  • Noga analysera och förstå de olika marknadskrafter som KRAV möts av. Hur ser konsumenterna på KRAV vs. tex. Ekologisk från EU?
  • Förstå och analysera de olika målgrupper som KRAV vänder sig till och hur vi genom en optimal digital plattform kunde möta respektive målgrupp.
  • Utifrån målgrupp och SEO ta fram en ny sitemap som byggde på att renodla och skapa en avsevärd bättre struktur av allt innehåll.
  • Ansvara för koncept och design där fokus låg på att dels förtydliga och stärka varumärket och bygga förtroende men även skapa en dynamisk sida som Krav kan jobba med på daglig basis.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Lydmar Hotel släpper ”hemkänsla” på WordPress av Happiness