Nordic Morning lägger ned varumärkena Ottoboni, Sitrus, Klikki, Seed och CountQuest

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Nordic Morning med Anne Årneby, vd och koncernchef för Nordic Morning Group har inte velat diskutera kontorsnedläggningar, byråsammanslagningar och röda siffror med MKSE.com. Men idag väljer koncernen att lägga ned samtliga varumärken i sin byråportfölj. De ska istället alla gå under det nya varumärket ”Nordic Morning” med omkring 320 anställda. Ledare för verksamheten blir Mattias Falkendal.

Det är ett vågat drag. Speciellt Klikki är ett välkänt varumärke som idag åtnjuter respekt inom online marketing/SEO/SEM/analyskretsar. Alla byråerna har haft en byline med ”Part om Nordic morning” sedan slutet av 2016.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Fastighetsbyrån uppdaterar egen Contentful headless närvaro

Samtidigt lanseras Digital Growth Engine, ett koncept för prototyping, startup-mentalitet och produktutveckling med digital transformationsfokus. Liknande det NoA gjort med sammanslagna ”Great Works / Making Waves Creative Business Studio” inkubatorn.

Ottoboni flyttade in hos Sitrus Agency i Malmö tidigare i år efter att Ottoboni Sweden AB gått med förlust under 2016 och samma år krympt med 16% i totalt antal anställda. Under 2017 ska ytterligare 23% av personalstyrkan försvunnit då enbart 84 personer finns kvar. Nordic Morning upplever även en jobbig period av utbetalningar. När Nordic Morning köpte Ottoboni skulle prislappen maximalt kunna uppgå till 93 miljoner kronor. Då utgjorde 24,8 Mkr en möjlig tilläggsköpeskilling. Under 2016 gick Ottoboni AB back med hela -24,7 Mkr i resultat efter finansnetto. Det skulle kunna tyda på att bolaget levde upp till kraven under 24 månader och en earn-out genomfördes.

Leave a Comment