Resursgruppen satsar på Office 365 intranät

In Intranät, Microsoft Dynamics 365, Nyheter, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Tahoe Solutions har tillsammans med Resursgruppen tagit fram ett nytt intranät och extranät i Microsoft Office 365. Kunden hoppas att med den nya tekniken ska man få hjälp till att utmana och utveckla traditionell bransch.

Resursgruppen var för ett år sedan redo att ta nästa steg i deras utveckling att bli helt papperslösa gentemot sina kunder. Lösningen skulle vara enkel att använda, kunna skala från enmansfirma till medelstora företag, vara kostnadseffektiv att utveckla och underhålla, informations- och driftsäker samt kräva minimal administration från kundens sida.

Vidare fanns ett behov av att få ett mer användbart intranät för att lättare kunna dela extern och interna nyheter inom företaget. På intranätet behövde man också tillgängliggöra företagets arbetssätt och handböcker så att alla kan jobba på samma sätt.

0år
firar Resursgruppen i år

Företaget grundades 1980 och har kontor i Malmö, Lund och Skanör.

SharePoint-fokuserade Tahoe Solutions har nyligen även tagit fram ett nytt dokumentationssystem i Office 365 tillsammans med DuPont Chemoswed.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Billerud köper in nytt intranät på Omnia, synkar med Teams planen