Så resonserar Atlas Copco efter månaders arbete med två egna AI LLM

In Adobe AEM, AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Hur startar man arbetet med AI internt på ett snart 150 år gammalt industribolag? Genom att ta in en martech-partner i Avaus, sjösätta en PoC och sätta upp egna processer och löpande lära sig. Inget nytt under solen där, men ändå intressant att se hur gruv- och industribolaget Atlas Copco tagit sig an generativ AI genom att testa fram två egna egna LLMs. Det mer praktiska samarbetet inom innovation, IT, marknadsföring och andra silos ska ha genererat idéer om hur man kan använda AI för att främst förbättra FoU- och kundserviceprocesser, öka effektiviteten i innehållsskapande för marknadsföring, stödja försäljning och öka den totala produktiviteten.

” – Den som ligger närmast ett problem är oftast den som har lösningen. Det här är några av de saker vi lär oss genom att göra – och med den här nya tekniken som utvecklas medan vi pratar – måste vi lära oss snabbt! AI måste hanteras som alla andra förändringsprocesser.”

Säger Nicklas Tibblin, VP Business Development på Atlas Copco.

” – Genom att samarbeta med Avaus har vi fått nya kunskaper och lärt oss hur vi kan skala vår användning av Generativ AI. PoC:n skrapade på ytan av vad vi kan och bör göra med AI och vi är glada över nästa steg.”

Säger Karin Reichard, Program Manager Digital Twin på Atlas Copco.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Avaus storsäljare är paketerad marketingOps för 15 Mkr