Sanity, Vercel, Netlify och Algolia stora utropstecken i Headless Club sammanställning

In Analys / Statistik, API, BigCommerce, Cloud / Förvaltning, Contentful, E-handel, Headless / Decoupled CMS, Nyheter, Sanity, Shopify by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Headless Club är en samlingssida för fina case inom främst e-handel byggda på olika headlessramverk. Det är en produktion framtagen av konsultbyrån Commerce-UI med huvudkontor i Gdansk, Polen.

0 st
införanden gör Sanity headless till en ledare här
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

De täcker ändå en större mängd, ofta skandinaviska, nya releaser inom headless commerce så det är intressant att se vilka plattformar och tekniker som dominerar här.

Uppseendeväckande är att det finns t ex fler Sanity.io headless releaser än Contentful (37 mot 34 st) samt att Vercel deployment används hela 40 gånger. Shopify syns hela 63 gånger och Netlify hela 28 gånger.

Att Next.js leder alla kategorier med 70 införanden är väl mindre uppseendeväckande. Algolia går bra med 25 installationer.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Miljardbolaget marknadsför sig via Gartner Peer Insights, 206 recensenter har bl a fått presentkort på 200 SEK