SJ släpper ny app, tror på Argumented Realtity för stressade resenärer

In Adobe AEM, Android, CXM, iPhone, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

När resenärer i stressen letar efter rätt perrong finns det ett behov av att:

Anna Fahlkrans, affärsutvecklare vid SJ, säger att:

” – Vi ser ett ökat behov från våra resenärer när det kommer till att få hjälp att hitta rätt vid stationerna, inte minst i våra svenska storstäder. Med hjälp av ny teknik och vår digitala vägvisare blir detta nu verklighet.”

Nya VägvisARen ger en grön AR-vy fram till rätt perrong på:

  • Stockholm C – Stockholms södra / Flemingsberg
  • Stockholms södra – Stockholm C
  • Flemingsberg – Stockholm C
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  NoA köper upp egen apputvecklare i Sverige

Lite trist att inte bara fråga en vänlig medresenär istället. SJ har historiskt jobbat med Bontouch gällande sina appar. SJ.se är även en mångårig Adobe AEM användare.

Intresserade av allt som händer inom området Voice?

MKSE.com har samlat på sig en nyhetslista med alla svenska framsteg och investeringar.