Ska Adobe bli konsulter? Kompetensbrist och framtiden för Professional Services

In Adobe AEM, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Adobe Digital Marketing-gänget skapar gärna en egen relation direkt med sin kund. Det syns inte minst då de gång på gång envisas låta nyckelkunder prata gentemot andra, förhoppningsvis blivande kunder. På scen, i breakoutsessions, under pressträffar och i casetexter.

Det är kunden och inte partners, leverantörer eller konsulter som exponeras utåt. En trevlig strategi, men som samtidigt belyser ett av Adobes absolut största tillväxtproblem 2014-2015.

Utvecklingsprojekten står utan resurser och riskerar försenas gravt. Det gäller även några svenska case. Och utan certifierade och utbildade partners riskeras kundnöjdheten hos olika nyckelkunder. Det ska stundom vara årslånga köer för att få utbildning inom Adobe AEM på lärosäten som det i Tyskland (inte konstigt med tanke på framgångar inom tysk Automotive).

Konsultbristen måste lösas. Det var intressant när absoluta topptrion på Abobe, SVP Brad Rencher, CMO Ann Lewnes och CTO & EVP Abhay Parasnis, fick frågan om de ser sig själva som mer än ett mjukvaruföretag om några år.

Och då rörde Adobes första tankar inte IoT och hårdvara. Utan mer att agera konsult och tjänsteleverantör. Kanske genom befintliga, egna enheten Adobe Professional Services. En trend även konkurrenten Sitecore är intresserade av att åter införa (de flesta CMS/CXM lade ut just dessa enheter för tio år sedan) för att kunna utlova bättre leverans och kvalitet.

Svaret var att visst är Adobe Professional Services högst efterfrågat och kommer fortsatt vara ett viktigt område, men det utgör ändå inte en grundstrategi för bolaget. Så 2017 kommer även partners få sköta implementationen, med hjälp av vissa experter inifrån.

Med den nuvarande, väldigt passiva partnerstrategin innebär det att det är upp till drakar som Deloitte Digital, Capgemini och SapientNitro att ”offshore-sköta” leveransen då få mindre och mellanstora ansluter för att tillföra Adobe AEM-kompetens.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Telia släpper första sajterna på egna Contentful, React-plattan, större mängd webbar flyttar inom kort

Leave a Comment