Slöjd-Detaljer handlar upp ny e-handelsplattform samt byter partner

In E-handel, Norce / Jetshop / Storm Commerce, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Mycket vunna Norce affärer nu i augusti och början av september. Senast in är Slöjd-Detaljer som valde plattformen för en ny inspirerande och mer inoovativ ehandelsupplevelse. Allt framtaget tillsammans med nya partnern Grebban. Bolagets fokus är på de Nordiska länderna men det finns även försäljning till hela Europa.

0 Mkr
omsätter bolaget i Skara
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Senast vi hörde om Slöjd-Detaljer var för omkring ett decennium sedan då Avensia berättade de vunnit uppdraget för kunden.

Slöjd-Detaljer är även en Umbraco CMS användare med en Klevu ehandelssökmotor och en Kundo.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Dizparc bygger Norce e-handel åt eldistributionsföretaget