Slut med Amelia/Aida hos SEB, följer konkurrenten. AI inte vad bankerna först trodde

In AI, ChatGPT, Machine Learning, CXM, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

AI blev inte riktigt som pionjärerna tänkte. SEB var redan 2016 ute och prisade artificiell intelligens som en prestandaökande och avlastande ekonomisk god investering. Främst tänkt inom den egna, då överbelastade kundtjänsten. Men även t ex för CX/kundupplevelse på externbankwebben och som ett internt stöd för medarbetare behöver rätt typ av IT-support och annan intern administration snabbt.

0,99%
har ai aktien tappat i värde i år
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Samtidigt påverkade för tre år sedan SEB:s dåvarande Group Chief Data Scientist Salla Franzén (idag på Navigare Ventures) i intervjuer att platsen där AI gör verklig skillnad nog snarare var inom dataanalys. För att snabbt identifiera ekonomisk brottslighet genom att upptäcka mönster och anomalier inom stora datamängder. AI mer för att få nya insikter, snarare än att ersätta multipla roller inom olika typer av intern administration och kundtjänst.

Det ledde i sin tur till att just omtalade IP-soft Amelia (senare omdöpt till Aida för att inte blandas ihop med chattbotens generiskt givna namn) lades ned helt. Stödet är borttaget från seb.se och inom den externa kundtjänsten. Efter ett halvdecennium med hyllningar av Amelia utåt anslöt därmed SEB till konkurrenten Nordnets kostsamma val några år tidigare att abrupt lägga ned sin Amelia chattbot. Idag har dessutom hela IP-soft Sverige försvunnit (i slutet med Anders Borg som säljande styrelsemedlem) och tagits bort från det amerikanska företagets kontorslistning.

AI har länge presenterats som en del av en omfattande intern inlärningskurva, som måste påbörjas i tid. Så förhoppningsvis har SEB lärt sig, kartlagt processer och kunnat bygga vidare på teorier nu när prompt engineering och chatGPT helt ersatt allt inom t ex en chattbots uppbyggnad och hur access till AI-stöd går till. Nicolas Moch, ansvarig för utvecklingsverksamheten SEBx berättade förra året för Realtid att SEB använder AI-chattjänster ”likt ChatGPT” i skarpt läge. Det ska skötas via SEBx där ett ”tiotal personer” jobbar med AI och stödet.

Svenska IP-soft konkurrenten Artificial Solutions var för bara några år sedan var stolta över att tagit över en större grupp medarbetare från IP-soft. Samma team som skulle varit kärnan bakom att ta fram Amelia. Men även AI-pionjären Artificial Solutions har på senare tid fått se sin svenska börskurs rasa med hela -99,99 procent. Eller med -89,05 procent bara de senaste tolv månaderna. Bolaget är just nu aktuella med att ta in nytt kapital.

En utveckling står bjärt emot hur det bara under 2023 fungerade med att addera ett nyinköpt ”.ai” domännamn eller lägga till samma två bokstäver till egna produktnamnet eller bolagsnamnets beskrivning för att mångdubbla egna aktiekursen. Se artikel nedan:

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Accenture förbjuder samtliga anställda att använda ChatGPT