Solör Bioenergi väljer 3bits Blueprint

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

3bits hör av sig och berättar de har byggt en ny kundportal till Solör Bioenergi Utility Solutions för att digitalisera deras avfallshantering. Kundportalen används för att hantera avfallet i den stora industriparken Raufoss.

0 st
användare har företaget
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

Innan avfallshanteringen digitaliserades jobbade man mycket med papper och Excel. Den nya lösningen ska inte bara vara enklare för kunden och chauffören utan underlättar också för fakturering. Kontroller kan göras lättare och det blir ett effektivare arbetssätt. Det ska ha underlättat flödet för medarbetarna på Solör och uppskattas även av kunderna.

Portalen är byggd på 3bits Blueprint för kundportal som grund och har specialanpassats för Solörs verksamhet. solorbioenergi.se är en WordPress CMS användare.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nordic Waterproofing köper in flera litium projekt av 3bits