Svenska företags AI-investeringar ska upp 50 procent, egen förmågan bromsad av kompetens- och utbildningsutmaningar

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

AWS och undersökningsföretaget Public First har publicerat nya data kring hur 65 svenska handelsföretag sett på AI-investeringar och i vilken mån de investerat eller sjösatt satsningar det gångna året. 30 procent av de svenska repondenterna förväntar sig att deras IT-investeringar under 2024 kommer att öka med 50 procent eller mer jämfört med 2023 – en utveckling som i hög grad drivs av AI.

0 %
enbart investerar i mer djuplodade utbildningar
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Men det går segt. AI-investeringarna hindras främst på grund av brist på egen kompetens kring att utveckla värdeskapande tjänster och lösningar baserade på AI-teknik.

Istället verkar väldigt mycket fortfarande ligga på en teoretisk nivå och fokusera på kompetens och egen förmåga genom utbildningar. AWS påpekar hur 90 procent av de tillfrågade företagen säger de erbjuder ”utbildning i digitala färdigheter” samtidigt som bara 33 procent investerar i mer heltäckande program för alla anställda.

13 procent av verksamheterna har använt molntjänster i tio år eller mer, och bland de främsta anledningarna som nämns finns att förbättra möjligheterna till distansarbete (62 procent), förbättra säkerheten online (51 procent) och att ersätta manuella, pappersbaserade processer med digitala system (36 procent). Fler än en fjärdedel, 28 procent, uppger också att molntjänsterna bidragit till ökade intäkter.

” – Trots att nästan nio av tio svenska företag anger att de erbjuder någon form av utbildning i digitala färdigheter, är det färre än en tredjedel som regelbundet investerar i heltäckande program för att utbilda alla anställda Nyckeln till de svenska företagens digitalisering och nyttjandet av AI är att säkerställa att de anställda har rätt digital kompetens. Genom träning och utbildning kan vi ge arbetskraften de kunskaper de behöver för att förbereda sig för framtidens arbete.”

Säger Marielle Lindgren, Managing Director Europe North på Amazon Web Services.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Kommunwebb med miljon besökare bygger om, snabbhet och AI i fokus