Så går iO efter uppköpen, kundanskaffning via korsförsäljning av Stendahls, Peytz & Co och Triggerfish

In Content Marketing, CXM, Martech, Nyheter, Online Marketing, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Nätverket iO, Intracto Group eftersträvar utökad korsförsäljning 2024 mellan sina förvärvade byråer och svenska kompetensgrupper. Den stora kreativa byrån Stendahls, annars väldigt tätt förknippade med Göteborg i både kund- och kontorsavseende, frekventerar t ex Stockholm mer. Både med föreläsningar och kundmöten hos och tillsammans med de nya byråkollegorna.

0 st
byråförvärv pratade gruppen om 18 mån sedan
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Liknande ambitioner första kvartalet 2024 har givetvis även andra byrågrupperingar som Nova, ARC, Äleven, PPP, Comprend och NoA. Där det fortfarande finns separata varumärken på byråerna verkar ofta skilda entiteter med en ”ovana” att ”jobba som de alltid gjort”. Det gäller främst iO samt de första tre nätverken, som valt vägen att inte direkt re-brand’a förvärvade byråer. Även om det kollegiala samarbetet och affärsutvecklandet inte alltid klaffar direkt bara för ett namnbyte äger rum.

Att kräva att kompetenser och arbetsgrupper korskombineras mer fysiskt för att nå resultat är en enkel teoretisk ”fix” för nya byråägare. Förhoppningen är även att t ex träffa kunderna mer naturligt och sälja bättre då en fysisk mötesplats erbjuds hos byråsystern. Kunderna har ofta redan verksamhet i t ex Stockholm, det gäller inte minst Stendahls större kunder. Det är rimligtvis också helt omöjligt, och ointressant för nya och gamla beställare på kundsidan att hålla koll på alla byråvarumärken i de runt 100 förvärv som skett under åren 2020-2023. Det har visat sig att det är knappt byråmedarbetarna själva håller koll på vilka varumärken som ingår i egna koncernen. Då blir det svårt att korsförsälja.

Men att förstå svensk kultur, DNA, förmågor och personligheter inom byråer har visat sig ta lång tid. Ofta flera år, snarare än ett. Även rörliga lönemodeller, viss ”kannibalism”, fokus på privata earn-out kalkyler och nå egna månatliga eller kvartalsmässiga byråsiffror och resultat ställer så klart till det för en teoretisk byrågruppssymbios.

Att hitta nya intäktsvägar är speciellt viktigt dessa tider när affärsutveckling och kundanskaffning på alla möjliga sätt är helt nödvändigt. Nästan alla de nya byrånätverken kommer från perioder av större nedskärningar. Inte minst Stendahls som tappat en storkund i Husqvarna nyligen och lagt varsel på 12 anställda.

Förhoppningarna är att fysiska utbytet ska leda till ökad förståelse för de andra byråernas tekniska kompetens samt att andra partners i befintliga kunduppdrag utmanas på ett naturligt sätt. Både via säljare, key accounts, ledning och konsulter. Stendahls jobbar just nu med bl a Polestar (uppdaterad app etc.), Geely Zeekr, Sandvik, Stena Recycling och Volvo. Kunder där man hoppas få in t ex Awave, Peytz & Co eller Triggerfishs (mest WordPress PHP-fokuserade) tekniska kompetens. Eller om någon av nyss nämnda tre kan sälja in strategiskt eller designmässigt stöd från kreatörerna stationerade i väst. Inför andra kvartalet verkar detta vara fokus snarare än de ”28 nordiska byråförvärv” t ex iO pratade om för 1,5 år sedan.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  IT-konsulten och digitalbyrån med 48 procent vinstmarginal