Svenska Kakel definierar B2B och B2C, handlar upp ny partner

In Nyheter, Expression Engine by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Malmöbyrån KAN berättar att de vunnit det nya kontot för Svenska Kakel nyligen. Byggnadsmaterialföretaget använder en ExpressionEngine CMS tillsammans med MailChimp Marketing Automation och digitalbyrån ska just börjat mappa upp nya kundresor samt sätter en helt ny digital kanalstrategi och plan för bolagets många både B2C och B2B kunder.

Svenska Kakel grundades 1977 av familjen Bergman strax utanför Helsingborg. Sedan starten har de successivt växt med nya anläggningar på flera orter och finns idag även i Malmö, Halmstad, Göteborg, Stockholm och Luleå.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  AKQA toppar som mest lönsam svensk digitalbyrå