”3 trender som präglar annonsering under 2024”

In Analys / Statistik, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Krönika från MKSE.com partnerföretag
Krönika från betydande branschaktörer och deras ledning

Av Magnus Johansson, Nordenchef på The Trade Desk

Digital marknadsföring och programmatisk annonsering blir alltmer normen eftersom marknadsförare i ökande utsträckning fokuserar sina investeringar på plattformar och kanaler som erbjuder flexibilitet och ger mätbara resultat. Nya identitetslösningar ökar inte bara precisionen i annonseringen – de kan också stärka användarnas personliga integritet:

2024 kommer inte att skilja sig från tidigare år när det gäller pressen på marknadsförare att bevisa ROI. Många marknadsförare har redan övergivit proxy-mätmetoder som klick och visningar och fokuserar istället på verkliga affärsresultat som effekter på försäljning och varumärkesförstärkning.

Oberoende mätkällor är avgörande, snarare än en stängd plattform som främst graderar sitt eget arbete. Nyare och mer moderna mätmetoder har kapaciteten att förbättra både ROI och mätning.

Kartlägga konsumenter i rörelse

Behovet av att identifiera besökare består och ökar. Vi lever i en tid där konsumenternas mediekonsumtion är mer fragmenterad än någonsin. Människor använder dagligen en mängd olika enheter och kanaler. För att lyckas i det rika annonslandskapet är det av största vikt att förbättra precisionen i annonsvisning och göra mer precisa mätningar.

Optimera effekten: Timing är allt

Marknadsförare bör ta ett helhetsgrepp för att exakt veta när – och hur mycket – deras publik bör riktas mot över olika kanaler. Frekvensbegränsning i enskilda kanaler riskerar att mätta annonsexponeringen. Det är viktigt att målet är att din annons når tillräckligt många för att ha effekt, men inte så många att den tappar sitt intresse.

Nya ID-standarder ersätter kakor

Utfasningen av tredjepartskakor (cookies) är nu igång. Google har inlett avskaffandet av dessa för en procent av användarna under första kvartalet 2024. Detta markerar början på en efterlängtad förändring. Kakor förväntas fasas ut helt under andra halvan av 2024.

Framtiden för identitetslösningar

Nyare identitetslösningar som Core ID, RampID, Unified ID 2.0 och den europeiska motsvarigheten EUID gynnar inte bara annonsörer utan kan även förbättra konsumentupplevelsen – win-win. Dessa lösningar möjliggör realtidsauktioner för annonsering och erbjuder ett effektivt sätt att generera intäkter och förbättra prestanda.

I en tid av enorma datamängder har ledande annonsörer utvecklats från att köpa de billigaste annonserna till att identifiera och köpa de mest värdefulla annonsplatserna. På så sätt undviker man slöseri med budget på att nå fel personer.

2024 erbjuder en möjlighet för marknadsförare att få en nystart med moderna identitetslösningar. Dessa system kan också bli bättre på att skydda konsumenternas integritet och ge dem mer relevanta och tilltalande annonser. Att anamma datadriven annonsering och identitetslösningar, beakta frekvens och timing över kanaler samt mäta verkliga affärsresultat kommer att vara nyckeln när marknadsförare planerar sin väg framåt under året.