Utnyttja kraften med generativ AI i varje moment av innehållsskapande med Magnolia DXP

In Infomercial, Magnolia, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Hela denna artikel är ett budskap från vår sponsor Magnolia.

Ända sedan genAI-teknikens ”light bulb moment” förra vintern har ett av de mer uppenbara sätten att använda generativ AI varit för att automatisera, förfina samt förbättra sättet som större mängder content kan skapas. Men i vad som idag närmast är en explosion av olika typer av genAI-stöd är det fortfarande få som kommit utanför chatGPT prompten och kunnat visa upp mer avancerade och sofistikerade arbetssätt och processer.

Schweiziska Magnolia som grundades 1997 har arbetat med AI i flera år och ser idag flera olika scenarion hur vi smart väntas jobba med content framöver. Magnolias nya AI Accelerator använder vedertaget AI-stöd såsom OpenAI ChatGPT, DALL-E, Amazon Comprehend, Amazon Rekognition och DeepL för att addera ny kraft och funktionalitet till den egna produkten.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Telia visar upp nytt ID, stora re-platform projekt på gång

Inom allt som händer med AI idag vill Magnolia via nya verktyg förenkla processen för hur digitala team kommer åt och får ett integrerat stöd. Verktyg som ger teamet förmågan att snabbt producera korrekt content och mer sömlöst inkludera det i alla workflows.

En Digital Experience Platform (DXP) bygger i grunden på hur content skapas och orkestreras. Allt eftersom AI breder ut sig är Magnolia i en position där företaget löpande lär sig om hur implementeras för att lösa verkliga problem – på en global nivå.

Det inkluderar:

  • Att generera text (automatiskt skapande av olika typer av komponenter, storys och hela sidor med anpassad SEO och OG metadata)
  • Bildgenerering (baserat på promptad input)
  • Text klassificering (med analys och automatisk tagging av text för sökbarhet)
  • Bildigenkänning och tagging
  • Automatiska översättningsstöd
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Arelion, tidigare Telia Carrier får ny ID av Bold / NoA

Det blir allt mer påtagligt hur redaktörer världen över lämnar enklare CMS-lösningar för ”digital experience management” med genAI stöd. En DXP (Digital Experience Platform) är en avgörande faktor för att utnyttja möjligheterna med genAI i sin vardag.

Ladda hem ”DXP 101 beginners guide”

I ett nyligen inspelat webinar kallat ”Making generative AI real for content teams” berättade bolaget Magnolia allt om hur AI bäst appliceras genom hela livscykeln av att skapa innehåll från planeringsfas till skapande, genom content optimering, klassificering och rollout av personaliserat innehåll med flerspråksstöd.

Se inspelningen

 

Hela denna artikel är ett budskap från vår sponsor Magnolia.